Program - Download

Kongres dedykowany jest Panu Profesorowi Alfredo Massart.
W trakcie kongresu przewidywane jest także uhonorowanie dokonań Pana Profesora Aleksandra Lichorowicza.

Harmonogram:
Języki oficjalne Kongresu:
  • j. angielski,
  • j. hiszpański,
  • j. polski,
  • j. włoski.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne języków kongresowych podczas obrad.