Szanowni Członkowie i Sympatycy Światowego Stowarzyszenia Agrarystów Uniwersyteckich, Drodzy Agraryści!


Uprzejmie informujemy, że na ostatnim Kongresie UMAU w Kostaryce we wrześniu 2016 r. zapadła decyzja, że kolejny – XV Światowy Kongres Prawa Rolnego (UMAU) – odbędzie się w Polsce, a jego organizacji podejmie się Katedra Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów. 
 

Ogłaszamy zatem, że XV Światowy Kongres Prawa Rolnego odbędzie się w Poznaniu w dniach od 18 września 2018 r. (wtorek, przyjazd) do soboty 22 września (ewentualny wyjazd – patrz szczegółowy program Kongresu).

Temat Kongresu: Współczesne wyzwania prawa rolnego – między globalizacją, regionalizacją i lokalnością. Jest to temat bardzo szeroki. Obejmuje on wyzwania współczesnego prawa rolnego związane zwłaszcza z żywnością (bezpieczeństwem żywnościowym, bezpieczeństwem żywności, jakością żywności etc.), ochroną zasobów naturalnych, z terytorium oraz ze zmianami klimatu. Wyzwania te można rozpatrywać w ujęciu globalnym, regionalnym lub lokalnym. Tematyka ta jest przedmiotem zainteresowania agrarystów na całym świecie, a zatem obrady Kongresu umożliwią nie tylko pogłębienie łączących się z tym problemów, poznanie ich rozwiązywania w różnych państwach, ale również przeprowadzenie badań prawno- porównawczych. Pozwolą one także na sformułowanie wniosków co do kierunku rozwoju prawa rolnego i jego konkretnych postanowień ze względu na współczesne wyzwania, którym to prawo powinno sprostać, ujmowanym w perspektywie globalnej, regionalnej i lokalnej. Przy tej okazji warto wspomnieć, że w opracowanym przez ONZ dokumencie: ”Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” aż 17 celów dotyczy prawa rolnego, rolno-żywnościowego oraz rolno-środowiskowego. Porozumienia regionalne lub ponadregionalne określają zasady handlu produktami rolnymi a przez to wpływają na regionalne i krajowe regulacje prawne. Charakterystyczne jest, dla przykładu, że Unia Europejska chroniąc europejski model rolnictwa odwołuje się właśnie do warunków lokalnych. Ciekawe zatem będzie, jak poszczególne państwa, czy związki państw (w ramach porozumień regionalnych) chronią własne rolnictwo przed skutkami globalizacji, jaka rola w tym zakresie przypada wsparciu wytwarzania żywności o cechach powiązanych z danym terytorium, czy wsparciu rozwoju obszarów wiejskich. Oto przykładowe problemy. Szczegółowe ich wyliczenie nie byłoby w tym miejscu możliwe. Wybór przedmiotu wystąpienia (i artykułu) pozostawiamy uczestnikom konferencji. Oczywiste jest, że treść artykułu musi wiązać się z tematem Kongresu. 


W imieniu Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Prawa Rolnego
Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM
Kierownik Katedry Prawa Rolnego WPiA UAM
Prof. dr hab. Roman Budzinowski