Kongres odbędzie się w budynku Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu położonego przy al. Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań.

Miejsce obrad: Aula Auditorium Maximum CIN WPiA UAM

Wirtualny spacer po WPiA CIN UAM:

http://spacer.amu.edu.pl/prawo/pl/

Link do mapy

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z największych wydziałów prawniczych w Polsce i jest konsekwentnie zaliczany do grona najlepszych w kraju. Obecnie zatrudnia ponad stu wykładowców, którzy pracują w 19 katedrach specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Wydział posiada również jednostkę języków obcych, która oferuje zajęcia z prawniczego języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił w 2017 r.  działalność naukową i badawczo-rozwojową blisko 1000 jednostek naukowych.  Wydział  Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako jedyny z wydziałów prawa w Polsce i jeden z dwóch na naszej Uczelni (obok Wydziału Anglistyki) uzyskał najlepszą z możliwych kategorię A+ podczas przeprowadzonej oceny parametrycznej.

MISJA

Wydział spełnia wymagania współczesnych trendów w szkolnictwie wyższym, prowadząc badania na wysokim poziomie. W związku z tym wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie na poziomie lokalnym, międzynarodowym i interdyscyplinarnym mogą być stosowane w praktyce. Studenci otrzymują kompleksowe wykształcenie, a absolwenci są wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do zaspokojenia potrzeb biznesu, a także sektorów publicznych. Wydział pracuje nad rozwijaniem szacunku dla wartości akademickich w zmieniającym się współczesnym świecie i pozostaje otwarty na wyzwania dzisiejszych wymagań i potrzeb swoich studentów i wykładowców. Współpracuje również z lokalną społecznością i lokalnym biznesem na temat najlepszych możliwych sposobów zapewnienia efektywnego transferu wiedzy. Trzy główne zasady, na których opiera się funkcjonowanie Wydziału to spójna strategia, efektywne zarządzanie i skuteczny marketing.

HISTORIA

Wydział w swojej pierwotnej formie powstał w 1919 r., w roku powstania Uniwersytetu. Początkowo znany jako Wydział Prawa, przekształcił się następnie w Wydział Prawa i Studiów Społeczno-Ekonomicznych, a od 1921 r. przez ponad 40 lat funkcjonował jako Wydział Prawa i Ekonomii. Pod koniec lat 60. jego nazwa ponownie zmieniła się na Wydział Prawa i Administracji i jest stosowana do tej pory.


STATYSTYKI

Wydział Prawa i Administracji jest jednym z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Każdego roku na Wydziale studiuje ponad 4000 studentów:
 
 • Prawo: ok. 2700
 • Administracja: ok. 1100
 • Zarządzanie: ok. 500
 • Studia europejskie i prawo: ok. 200
 • Studia prawno-ekonomiczne: ok. 100
 • Studia doktoranckie: ok. 200

Pracownicy akademiccy:
 
 • Profesorowie zwyczajni: 20
 • Profesorowie uniwersyteccy (posiadacze habilitacji): 40
 • Osoby z tytułem doktora: 68
 • ESP (prawo / biznes) i nauczyciele prawa niemieckiego: 7

OFEROWANE KIERUNKI STUDIÓW:
 
 • PRAWO: studia magisterskie, dzienne i zaoczne (weekendowo)
 • PRAWO NIEMIECKIE I POLSKIE: program studiów licencjackich i magisterskich, dzienne studia, organizowane wspólnie z Europejskim Uniwersytetem Viadrina, Frankfurt nad Odrą
 • PRAWO EUROPEJSKIE: studia licencjackie i magisterskie, dzienne i zaoczne (weekendowo)
 • ADMINISTRACJA: studia licencjackie i magisterskie, dzienne i zaoczne (weekendowo)
 • ZARZĄDZANIE: studia licencjackie i magisterskie, dzienne i zaoczne (weekendowo)
 • STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE: studia licencjackie i magisterskie, dzienne, organizowane wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym